View Single Post
Vel, for det første så må jo fleinsopp ha blitt brukt før 70-tallet i og med at man visste hva effektene av soppen var. Det kan selvsagt ha vært kunnskap fra utlandet, men flein vokser jo mange steder rundt her i landet.
Det er iallfall sikkert at det ikke kan ha blitt brukt hyppig fra 1500-tallet og utover. På denne tiden fikk vi nemlig fler og fler skriftlige kilder, og et mer omfattende byriåkrati i Norge, staten kontrollerte folks hverdag i stadig økende grad. Massivt bruk av psykoaktiv sopp ville med andre ord ha blitt dokumentert. Ikke minst på grunn av kirken, som utvilsomt ville ha slått ned på denslags. Et eksempel er da spanjolene kom til Mexico, og noen oppdaget peyote som indianerne brukte. Spanjolene trodde kaktusen gjorde dem allvitende, og de brukte den blant annet til å finne forsvunnet buskap. Men snart fikk inkvisisjonen snusen i dette, og det ble forbudt, siden bare Gud kan være allvitende (hentet fra artikkelen The Diffusion of European Magic in Colonial America av Gustav Hemningsen).

Fleinsopp og ligndende blir gjerne assosiert med hekser, magi og sjamaner. Det er utvilsomt noe i det, fks. har indianere i Amazonas magiske hager, ved siden av de vanlige hagene, der de dyrker urter som får dem i kontakt med guder og ånder. Sannsynligvis har tidlige sjamaner i nord-europa også brukt stoffer for å komme i kontakt med åndeverden. Men såvidt jeg vet finnes det ikke skriftlig dokumentasjon på dette. Det jeg derimot har hørt, er at heksenes reise til Bloksberg er en slags symbolsk åndereise som muligens bygger på sjamanenes. Jeg tror ikke det finnes bevis for at såkalte hekser eller kloke koner og menn i Norge brukte fleinsopp, men det går jo ann å lese litt på http://www.edd.uio.no/ikos/heksearkiv/ der man kan finne alt som er nedskrevet om hekseprosessene i Norge.

Det hersker iallfall ingen tvil om at endel mennesker i gamle dager hadde inngående kunnskaper om planter man fant i norsk natur, endel var overtro, men folk på denne tiden brukte urter og magi for å helbrede sykdommer, skade sine fiender, eller på andre måter manipulere verden rundt. Derfor finner jeg det ikke usannsynlig at folk visste om fleinsopp og effektene av den. På 1500-tallet begynte de store heksprossesene og all overtro som ikke var kristendom ble sett på som svartekunst. Allikvel levde slik kunnskap videre i folkedypet. En lit en sopp med såpass sterk effekt må jo ha blik brukt fra tid til annen?