View Single Post
Kom over boken "The Psilocybin Solution" av Simon Powell på nettet. Den tar for seg historikk rundt bruk av sopp, og gir følgende referat mht bruk av sopp i Skandinavia i bronsealderen:

"(...) we find artistic representations of mushrooms on Swedish, Norwegian and Danish Bronze Age objects. On bronze artefacts like razors have been found mushroom motifs (generally stylised cross-sectional views of a mushroom) which depict the mushroom in a way that suggests that it was an object of worship. Since the fly agaric mushroom abounds in Scandinavia, these motifs are thought to represent a similar fly agaric-worshipping cult to those of Siberia."

Han antyder altså at det gjelder bruk av rød fluesopp. Det hadde imidlertid vært interessant å la noen av dagens etnomykologer undersøke disse bronsegjenstandene det er snakk om. De er dessverre ikke avbildet sammen med denne teksten.

Ja, etter litt graving dukket følgende bilde av en svensk helleristning opp, og
jeg holdt nesten på å legge denne linken i tråden for identifisering av fleinsopp -
hvilke sopp er de der i midten...?

http://wikicompany.org/wiki/images/Tanumshede-sweden-petroglyphs.jpg