View Single Post
Nå har jeg ikke all innsikt i hvordan ting fungerer hos NAV, men til syvende og sist så har du (i enden av året) mottatt det du har krav (i denne diskusjonen, minsteytelse på AAP per 2013).

"Arbeidsavklaringspenger ytes for fem dager i uken, jf. folketrygdloven § 11-17. Ved å dele den årlige ytelsen på 260 fremkommer dagsatsen."

Så igjen blir mattestykket 85245*2=170490/260=656*10=6560*2 = 13120,- brutto

Men så kan jeg og nevne at når jeg og min samboer mottok AAP samtidig for noen år siden (ikke altfor lenge si, så tror'ke at noe har forandra seg så spesielt) så fikk jeg en "ektra" utbetaling i slutten av Juli og hun i slutten av September.

Det var jo selvfølgelig meldekortsyklusene som var lagt opp sånn, men det endte opp med de 2 vanlige utbetalingene i første mnd og enda 2 vanlige i den andre mnd, mens denne "ekstra" kom i mnd.skiftet.

Så det er nok noe med datoer osv som styrer de ekstra få tusene (totalt sett på året og beløpet) sånn at det faktisk går opp i opp i henhold til hva du har krav på.