View Single Post
Og du tror det er mange av disse «flinke» kriminelle? Det er ett fåtall gitt. I Norge blir du «alltid» tatt og straffet. Poenget mitt var å avglorifisere det litt. Det du sier mener jeg er svært urealistisk.