View Single Post
Sitat av loveotters Vis innlegg
Ja, men er dette et "demokratisk krav"?
Vis hele sitatet...
Det tror jeg faktisk er litt vanskelig å gi et kategorisk svar på. Det krever litt mer enn kulturell tilhørighet og god stemning for å få en stat til å fungere, og det er sjelden kun en folkegruppe som bor i og føler tilknytning til et geografisk område.

Jeg vil kanskje heller si at alle folkegrupper bør ha rett til å være fullverdige borgere i et område de har naturlig tilhørighet til. Ikke nødvendigvis som egen stat og ikke nødvendigvis som eneste folkegruppe i området. Så får man vurdere hvert enkelt løsrivningskrav for seg.
Sist endret av *pi; 22. mai 2019 kl. 17:32.