View Single Post
Begrepet kan tolkes på flere måter. I dagens samfunn kan nasjon benyttes synonymt med begrepet stat. Samtidig kan det brukes om grupper med felles språk, kultur osv. Jeg mener at det bør ha en form for regionaltilhørighet, men dette kan diskuteres. Dermed har dere begge rett i uttalelse deres her.

For TS sit spørsmål. Vil alle nasjoner ha sin egen stat? Katalonia og Kurdistan gir inntrykk av dette, men andre ønsker ikke dette på samme. Ta Skottland som eksempel, der gikk folkestemning for videre union med Storbritannia. Jeg tror neppe samene i Norge ønsker sin egen nasjon. Videre kan ta tenkes at mange nasjoner blir selvstendige stater med tiden.

Om et område(nasjon) ønsker selvstendighet, fra en stat bør selvsagt spørsmålet sees på blant innbyggere i regionen. Men å si konstant at alle nasjoner innad i stater skal bli selvstendige er bare tull. Heller bør det tilrettelegges på et vis, gjennom å gi mer autonomi til regioner hvor dette er en problemstilling. En slik løsning er brukt flere steder i verden, med suksess (f.eks: USA, Kurdistand, Spania)