View Single Post
Sitat av drewjuice Vis innlegg
Der er jeg enig, og det er selvsagt bra at eventuelle overtramp gjerne ikke vil ende opp med å få faktiske konsekvenser i form av straff, men jeg tror overtrampene fortsatt vil skje, og handlingene til betjenten ute i gata kan være ekle for de som opplever det, om det får rettslige konsekvenser i ettertid eller ikke. Og bare det å få en full razzia i bopel kan være konsekvens nok i seg selv, spesielt for mennesker som ikke lever et kriminelt liv.
Vis hele sitatet...
Ja, politiets inngrep kan naturligvis få store konsekvenser selv om det ikke havner i retten engang. Så der må det sørges for tilstrekkelig kontroll over maktbruken.

Sitat av wefwefwefwef Vis innlegg
Selv "vanlige" folk har begynt å mislike politiet... De har lav tillit blant befolkningen, men at de selv går ut å kjøper en statistikk fra et byrå for å "bevise" at de har tillit er jo galskap! Propaganda! IDIOTISK!
Vis hele sitatet...
Politiet har faktisk høy tillit i befolkningen, og den økte vel også nå i siste undersøkelse.

Men tilliten er høyest blant de som ikke har hatt noe direkte med politiet å gjøre. (Dette kan nok ha noe med at det ofte er de som har gjort noe ulovlig som har kontakt med politiet, men sikkert også ting som at de har rapportert noe til politiet og ikke følt at de har blitt tatt seriøst.)