View Single Post
Det tror jeg blir nærmest umulig, det er nok ikke noe de har tatt høyde for i designet. Dessverre. Har ikke hatt lenke selv, men kjenner flere som har gjennomført slik soning. Den kan føles ubehagelig og uvant i starten, men om du velger å ikke fokusere så mye på den er det rart hvordan man venner seg til å ha den på.

Kan jeg spørre hva du er dømt for? Du kan jo snu tankegangen og velge å adressere elefanten i rommet før folk rekker å gruble og gjøre seg opp egne meninger om det. Det er menneskelig å drite seg ut, nå er du dømt og soner en straff for det. Du gjør opp regningen og blir en verdifull erfaring rikere. Du tar steget vekk fra tidligere mønster og videre inn i fremtiden.

Om du legger det frem slik for folk, helt uoppfordret, tror jeg du vil få positive reaksjoner. Folk flest tenker at åpenhet og ærlighet er kult, og deler synet at det er menneskelig å drite seg ut. Om du velger å dele hva lovbruddet dreier seg om er jo en vurdering du må ta selv.

Tenker du er best tjent med å ta fokuset vekk fra skammen og stigma og heller legge det frem på denne måten. Fotlenke er ikke en særlig alvorlig straffereaksjon i det store bildet, så jeg tipper folk er tolerante så lenge du presiserer at dette er noe du har lagt bak deg og tar nye, gode valg for å komme deg på rett kjøl. Og det er en prosess det står respekt av, og det er et syn jeg velger å tro de aller fleste deler.