View Single Post
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
Kul rapport, men det med at du tror du var på kanten av langvarig psykose fordi du kjente det stiller jeg meg kritisk ved. Føler alltid at jeg skal tørne da soppen trer inn i effekt men det er liksom effekten av sopp som gjør at du tørner midlertidig og så går det alltid over.

Noen kan nok få rusutløste psykoser av psykedelika som med alle andre drugs, men da foreligger det gjerne en sterk disposisjon for dette i utgangspunktet.