View Single Post
Hvorfor skal vi ta disse teite testene? Tror de at folk svarer ærlig? Er det egentlig meningen du skal svare ærlig eller tester de om du har sans for ironi og humor?

Hvis du er ærlig og krysser av på «jeg føler meg ofte nedstemt» .. blir du i det hele tatt vurdert da?! Jeg gjør noe jeg synes har vært vanskelig hele livet. Nemlig å lyve.. men tror nesten det er det som må til for å klare seg i den nevrotypiske verden.