View Single Post
ontheroad's Avatar
Trådstarter
466
dd-wrt vil ikke funke hvis du ikke vil bruke zyxel box'en, pga dd-wrt støtter kun vlan 0 til 15 (du trenger vlan 102). Hvis du vil feil søke, så kjøpe intel korte i første post. installer wireshark, slå på vlan support at den faktisk sender på vlan102. har teste litt med dd-wrt men så ikke veldig bra ut. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VLAN_Support der kan du se er ikke alle som støtter vlan selv om valget kommet opp i dd-wrt. (802.1q tagging)

Hvis du har en switch med vlan support så kan du sette opp den mellom, så bruke taggvlan på port 102 inn på en port, og ut på en annen port uten tag på vlan 102 , da vil du kune bruke dd-wrt.

Etter lest litt om problemet med vlan med openwrt(ikke bruk web siden når du endrer vlan), så sjekk ut den her:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=35382

Her er innsiden av zyxel routern:
http://upit.no/bilder/thumbs/sTaI5.jpg
http://upit.no/bilder/thumbs/newfb.jpg

ZYXEL P-2812HNU-F3 VDSL2/ADSL2+/GE <- nøyaktig model modem som dem bruker (vdsl/adsl porten er tatt vekk) print er 100% lik den, selv om software er helt likt.

Dem kjører litt annen config enn default.
port speed på ttl(comport) er : 115200 bps

pinout er som følger: (alså snudd fra side1)
1 = 3.3volt
2 = ikke noe pinne
3 = tx
4 = rx
5 = gnd

Her er boot'en UTEN wan port koblet til(mac er endret) del1:

Kode

ROM VER: 1.0.5
CFG 06
NAND
NAND Read OK

ROM VER: 1.0.5
CFG 06
NAND
NAND Read OK
DDR Access auto data-eye tuning Rev 0.3a
DDR size from 0xa0000000 - 0xa7ffffff
DDR check ok... start booting...

ZyU-F02-300-20AA003-V3.01|8/29|2011(VFE)

CLOCK CPU 500M RAM 250M
DRAM: 128 MB

 relocate_code start
 relocate_code finish.
128 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment

In:  serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  fw_addr=0xa0200000
Internal phy(GE) firmware version: 0x020c
setup MDIO for new GPHY
vr9 Switch
Hit any key to stop autoboot: 0 

NAND read: device 0 offset 114688, size 65536 ... 65536 bytes read: OK
## Starting application at 0x86A80000 ...


Z-LOADER 3.0(Aug 29 2011)

NAND flash block size: 0x20000
Dual image: Both OK! upgcnt1=0 upgcnt2=1
Select 2nd zboot image...
go 0x86a90000
## Starting application at 0x86A90000 ...


Z-Boot 3.0.0(Feb 8 2012)

we get zloader version: 3.0
Hit any key to stop autoboot:  3 2 1 0
ROM-D check=0
MRD_CERT_1 check=0
MRD_CERT_2 check=0


 Read Kernel to RAM from 2f16000
bootargs=root=/dev/mtdblock1 console=ttyS0,115200 phym=128M mem=126M panic=1 vpe1_load_addr=0x87e00000M vpe1_mem=2M vpe1_wired_tlb_entries=1
## Booting image at 80800000 ...
  Image Name:  MIPS Linux-2.6.20
  Created:   2012-02-21  3:22:19 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
  Data Size:  1299479 Bytes = 1.2 MB
  Load Address: 80002000
  Entry Point: 803b3000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 803b3000) ...
## Giving linux memsize in MB, 128

Starting kernel ...

Infineon xDSL CPE VR9
mips_hpt_frequency = 250000000, counter_resolution = 2
Linux version 2.6.20.19
 (tommy@holyBuild) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #31 Tue Feb 21 11:22:05 CST 2012
phym = 08000000, mem = 07e00000, max_pfn = 00007e00
Reserving memory for CP1 @0xa7e00000, size 0x00200000
CPU revision is: 00019555
Determined physical RAM map:
User-defined physical RAM map:
 memory: 07e00000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Built 1 zonelists. Total pages: 32004
Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=ttyS0,115200 phym=128M mem=126M panic=1 vpe1_load_addr=0x87e00000M vpe1_mem=2M vpe1_wired_tlb_entries=1 
1 MIPSR2 register sets available
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
Lantiq ICU driver, version 3.0.1, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)


cycles_per_jiffy = 2500000
Using 250.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 123520k/129024k available (2990k kernel code, 5476k reserved, 784k data, 180k init, 0k highmem)
Security Framework v1.0.0 initialized
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
Lantiq PCI host controller driver, version 1.1.9, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
gptu: totally 6 16-bit timers/counters
gptu: misc_register on minor 63
gptu: succeeded to request irq 118
gptu: succeeded to request irq 119
gptu: succeeded to request irq 120
gptu: succeeded to request irq 121
gptu: succeeded to request irq 122
gptu: succeeded to request irq 123
IFX DMA driver, version ifxmips_dma_core.c:v1.0.10 
,(c)2009 Infineon Technologies AG
Lantiq CGU driver, version 1.0.11, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
Wired TLB entries for Linux read_c0_wired() = 0
squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Dec 6 2011 13:14:49 Installing. 
Infineon Technologies DEU driver version 1.0.1 
IFX DEU DES initialized (multiblock).
IFX DEU AES initialized (multiblock).
IFX DEU ARC4 initialized (multiblock).
IFX DEU SHA1 initialized.
io scheduler noop registered (default)
ifx_pmu_init: Major 252
Lantiq PMU driver, version 1.1.4, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
Lantiq GPIO driver, version 1.2.12, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
Infineon Technologies RCU driver version 1.0.6 
Lantiq LED Controller driver, version 1.0.4, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
MEI CPE Driver, Version 1.1.0
<6>(c) Copyright 2009, Infineon Technologies AG
<6>### MEI CPE - MEI CPE - MEI CPE - MEI CPE ###
<6>ttyS0 at MMIO 0xbe100c00 (irq = 105) is a IFX_ASC
Lantiq ASC (UART) driver, version 1.0.5, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize