View Single Post
Psykedelisk bakverk
196
Hasj-støv i en mekkedåse på rommet - hvordan mener du at det ikke er skjellig grunn til mistanke? Er jo helt åpenbart at han er/har. Et i forfatning med narkotika