View Single Post
Er det medisinske forhold som gjør at du ikke klarer eksamen? Konsentrasjons- eller lærevansker? Du kan være berettiget støtte i skolesammenheng i form av form eksempel mentorordning, dersom NAV vurderer, etter å ha foretatt en arbeidsevnevurdering, at du kvalifiserer til såkalt "spesielt tilpasset innsats" på bakgrunn av medisinsk dokumentasjon. Er det sosiale forhold som vanskeliggjør gjennomføring av skole, er det nok i utgangspunktet verre å få søtte. Dersom det er det første, er det fastlegen din du skal kontakte.

Sitat av Dough Vis innlegg
De ser at du tar deg jobb de støtter ikke ungdoms utdanning.
Vis hele sitatet...
Vel, det er strengt tatt ikke helt riktig. Har du nedsatt arbeidsevne i vesentlig grad på grunn av sykdom/skade, ville du kunne være berettiget arbeidsrettede tiltak. Utdanning går også under dette og det er fokus på å kunne bistå ungdom med skolegang, dersom det er medisinske forhold som tilsier at dette er nødvendig og hensiktsmessig. NAV er selvsagt klar over at det ufaglærte arbeidsmarkedet blir stadig snevrere.
Sist endret av domingo; 31. oktober 2019 kl. 19:11. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.