View Single Post
Sitat av Dodecha Vis innlegg
Jeg hørte at dette var det de gjorde i Nederland, for det var steder som solgte fleinsopp før de nye lovene tredde i kraft der: De avlet opp myceliumskulturer av semilanceata og gikk rundt og spredte dette på jorder o.l. for å sørge for mer sopp.
Vis hele sitatet...
Ja, jeg vil tru det er effektivt. Når er det best å spre væsken? På våren?

Og hvordan trur dere det er lettest å lage flytende kultur av spiss fleinsopp? Klone en bit av en sopp på agar og så til LC? Eller sporeprint -> sporesprøyte -> LC ?