View Single Post
Har selv erfart at det kan bli litt for mye. Blir fort litt for komfortabel med LSD og er derfor fort gjort å overvurdere din toleranse. Kan skje selv den beste. Uansett fin rapport!