View Single Post
Jeg er veldig skeptisk, dette virker som et desperate forsøk på å finne opp kruttet på nytt. For å sette sitt stempel på den norske skolen.

Norsk skole er gjennom reformert og jeg er usikker på om det er til det bedre.

Historie og samfunnsfag kunne vært de to viktigste fagene i skolen men stemoderlig behandling har gjort dem til pugge fag uten noe substans. I sin jakt etter å skape den perfekte skole har man ødelagt mer enn man har skapt.

Hvordan kan mer fokus på matte norsk og engelsk forberede studenter på det å studere, og lage ett nytt fag fra bunnen av, hvordan, hva skal de bygge på?

Akkurat nå ser jeg en vag ide uten substans. Men jeg kan være optimistisk hvis de velger å slå sammen historie ogsamfunnsfag og med mer fokus på kildekritikk og hva vis spørsmål. Men én utdanning uten historie vil føre til at man gjentar feilene istedenfor å lære av dem.