View Single Post
Sitat av Tøffetom Vis innlegg
Det du sier der er jo problematikk som holder seg gyldig videre inn i både høyere utdanning og arbeidsliv.
Vis hele sitatet...
Dette er ikke 100% galt, men det er såpass galt at det fortjener en kraftig nyansering: I høyere utdanning har du en langt mer lærevillig studentmasse enn i skolen siden frivilligheten er langt større. Man velger selv om man vil gå videre ned studiene, og man velger helt fritt hva man vil studere. Demotiverte studenter er et problem, men det kan ikke sammenlignes med skoleleie ungdommer som møter opp fordi de må. I tillegg står universitetsprofessorer langt friere til å legge sitt eget særpreg på fagene de foreleser i, det er langt mer spissing opp mot deres eget fagfelt (om enn i mindre grad på introemner), og det er heller ingen overordnede nasjonale krav om hva som skal være pensum i de ulike fagene eller noe ønske om at alle institusjoner skal tilby det samme - heller det motsatte! Det er således veldig relevante ulikheter, og dette er noe av grunnen til at jeg steiler når folk omtaler universitetet som en skole.