View Single Post
Ikke hør på hen som svarte først.

Jeg synes det mest oppegående noen kan gjøre er å be om hjelp når de har et problem.

Fossumkollektivet tilbyr kun behandling til de under 30 år, og har egne avdelinger for de under 18.

https://www.fossumkollektivet.no/avdelingene/

Siterer fra siden

Ung målgruppe
Vi har barn og unge kvinner og menn i alderen 12 – 30 år hos oss. Behandlingen er nøye tilpasset den unge målgruppen. Ansatte i Fossumkollektivet har utviklet kompetanse og lang erfaring med de særpregede utfordringer denne målgruppa har; ofte med ulike former for traumatisering og tilknytningsproblematikk. Disse utfordringene medfører at de trenger støtte fra stabile, trygge voksne som har tid til å være til stede for dem i de daglige utfordringene. På denne måten vil de unge etter hvert klare å utvikle eller reetablere trygghet og tillit i nære relasjoner.

Vi benytter medleverturnus for å ivareta dette; behandlerne hos oss jobber og bor syv dager på avdelingen før de har syv dager fri. Dette sikrer kontinuitet i relasjonen og skaper forutsigbarhet for de som er i behandlingssituasjon.

Du skriver selv at du hadde det forferdelig psykisk før du havnet på kjøret. Og du skriver selv at du trenger rusbehandling, og at du vet det.

Jeg ser deg, og jeg forstår. Jeg synes det er kjempebra at du har innsett at du trenger hjelp i en så ung alder. Rusbehandling er jo faktisk som en folkehøyskole, bare at man tar det viktigste hovedfaget som finnes i universet, nemlig deg selv. Selv skal jeg mest sannsynlig i min første rusbehandling nå snart, og jeg er midten av 30 årene. Søkte faktisk på Fossumkollektivet selv, men da hadde jeg blitt over tredve.

Hvis man har bagasje, så er det jævlig vanskelig å være menneske i det hele tatt. Rusen er jo, slik jeg tolker det, en konsekvens av hvordan du har hatt det.

Drit i alt annet. Du skriver jo selv at du trenger hjelp. Sett deg selv i fokus. Jo tidligere du tar tak i det, jo lettere blir det å håndtere bagasjen som tynger deg ned. Jeg heier på deg!