View Single Post
Vi blir fortalt at vi har rimeligere strøm enn våre naboland og i Europa for øvrig, noe som i og for seg er riktig. Men når vi ser på situasjonen i Tyskland og England hvis strømnett vi har koblet oss til, så er realiteten at man der bruker hhv 4% og 7% av elektrisiteten til oppvarming. En gjennomsnittlig britisk husholdning bruker totalt 3,940 kWh i året. Vi bruker 16,000 kWh i Norge, hvor 75% går til til oppvarming. Ja, vi har jo billigere strøm, men så er det også langt dyrere å holde seg varm her på berget. Jeg syntes ikke dette er greit.