View Single Post
Nei. Utskillelse av deksamfetamin er ifølge felleskatalogen PH-avhengig, så dette blir umulig å svare på.