View Single Post
Pass på at du bruker riktige tegn når du skriver inn formlene. Når cellene ikke er ved siden av hverandre bruker man som oftest ";"

Du kan prøve å formatere B2 og K2 som "fractions" (excel kommer til å forkorte brøkene), og deretter bruke:

=average(b2;k2)

Svaret vil nok komme som brøk, men da kan du formatere cellen som "general".