View Single Post
Straffeloven § 390a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.
Vis hele sitatet...
Men da snakker vi mer ekstreme saker.

Uansett så er det ingen måte vedkommende å finne ut av hvem det er som ringer. Men det er ekstremt lett å unngå ved at personen skrur på lydløs evt ikke svarer på ukjente anrop.