View Single Post
Såvidt jeg vet handler dette kun om den visuelle presentasjonen av innholdet i mappa. Bilder vil få store, vel, bilder, dokumenter får kolonner med navn,dato etc, musikk får kolonner med tittel,artist,spornummer,album, video får stillbilder fra videoen etc