View Single Post
Jeg har gjort samme tabben..Dum som et nek jeg var, registrerte jeg nummeret mitt tidlig i startfasen av denne scammen. Det er nå noen år siden, og det hender de ringer enda..Heldigvis er det sjeldnere og sjeldnere...De spør om jeg er interesert i trading osv...Bare svartelist hvert nummer, så blir det mindre og mindre telefoner.