View Single Post
Alle webapps kjører på en ip-adresse og en port. IP-addressen er en adresse til datamaskinen applikasjonen kjører på. Hver app på en maskin lytter på så en unik port.

F.eks. kunne du hatt en maskin med IP 223.224.225.226, og latt appen din lytte på port 3000. Adressen din ville da vært http://223.224.225.235:3000

Du sier du ønsker å fjerne :3000 derfra. Men alle webapps må ha en port. Derfor har man en konvensjon som sier at alle http-nettsider bruker port 80 som default, eller 443 om du bruker https.

Dette betyr at om du konfigurer webappen til å bruke port 80 vil den være tilgjengelig på http://223.224.225.226 (som egentlig bare betyr http://223.224.225.225:80)

Reverse proxy er egentlig ikke nødvendig med mindre du skal kjøre mange webapps på samme server.