View Single Post
"Hvordan endre tankegang, og bli en bedre versjon av seg selv."

Metakognitiv tenking og introspeksjon.
Bruk av nihilisme til å dekonstruere alt du har av verdier, moral, kultur, tro, tradisjon osv. som kom fra eksterne kilder. E.g, om du er kristen fordi du vokste opp i en kristen familie gjør deg ikke kristen. Det er da en arbitrær verdi satt på deg fra eksterne kilder, og ikke fra et internt valg å tro på disse verdiene. Kristne verdier er her bare et eksempel. Samme gjelder alt av tradisjon, verdier, kultur, tro, ideologi osv.

Mange ser på nihilisme som noe negativt. Men du må bryte ned alt av verdier du har til null. SPESIELT verdier som er arbitrære eller et resultat av ekstern innflytelse. Gå igjennom alt du tror på. Alt du er. Bryt det ned. Et jorde er mest fruktbart etter skogen er brent ned. Bli kvitt ugresset.

Har du en favoritt farge? Feil. Alle farger er perfekt i sin beste kontekst. Alle farger er like vakre og like stygge. Slutt å tro at du har personlighet fordi ditt favoritt band er ditt, fordi din favoritt farge er datt. Slutt å tro at du har personlighet fordi at du forbinder deg selv til X tro, kultur, tradisjon, musikk, farge osv.

Du har personlighet kun når du har brent ned skogen. Fjernet alt som har lenket seg fast til deg igjennom tilfeldigheter, oppvekst, hendelser og alt av eksterne kilder som har "gjort deg til den du er". Den personen du er - er et arbitrært matematisk resultat av kausalitet. Action og reaction.

Du kan ikke vokse som et menneske før du har fjernet ALT AV VERDIER OG TRO. Og bygget deg selv opp igjen. Favoritt fargen din er ikke rød. Du tror den er det. Når du har destruert fargen rød og analysert hvilke farge som er din favoritt og ikke, så har du lov til å si at fargen du har som favoritt faktisk er det.

Når du har lest igjennom alle religiøs tro og tenkt dem igjennom. Så kan du kalle ideologien du velger din ideologi din ideologi.
Du kan ikke kalle deg muslim om du vokste opp i en muslimsk familie med muslimsk tro påført deg eksternt. Men du kan kalle deg selv muslim om du du har lest alle religiøse verk og faller på Islam uten ytre påvirkningskrefter.

Du kan ikke si du er vegetarianer av X og Y grunn om du ble påvirket til å bli vegetarianer av andre sine grunner. Men du kan kalle deg vegetarianer om det er ditt eget valg av dine grunner etter mye tenking.

Alt over er eksempler. Vil du bli en bedre versjon av deg selv? Så bli deg selv. Brenn ned alt av verdier. Så gror du frøene kun i fra et internt standpunkt.

99.9% av mennesker er et matematisk resultat av cause and effect. Ekstern påvirkning. Arbitrære verdier. Bruk dyp introspeksjon, metakognisjon og nihilisme som et verktøy. Bli så deg selv, og ikke et konstrukt.