View Single Post
Ifølge felleskatalogen har subutex alene ført til dødsfall pga. nedsatt respirasjon.

Det som derimot er langt mer sannsynlig er kombinasjonsdødsfall ; Enten med alkohol, benz, ghb.

På den delen med "forgiftninger" på felleskatalogen, så står det ofte tidligere eksempler på overdoser som de har fått inn, og også hvilke tiltak som er relevante for å berge liv.
Nerd som jeg er synes jeg slikt er morsomt å lese om =)

Over til poenget ; uten toleranse skal det mye mindre til. Med toleranse og alene, så vet jeg ikke om det er mulig pga. agonist/antagonist-egenskapene til buorenorfin.

(Jeg regner med at i eksemplet ditt var det snakk om 50 subutex ja ? Og ikke en hel tablett som veier 400mg, og inneholder 8mg totalt med buprenorfin)

Jeg kan ikke svare for andre når det sjelden er svart/hvitt, så jeg oppsummerer med ; Stay safe <3