View Single Post
ja jeg vet det, men går ann å gjøre "feil", men kanskje loitt vanskelig hvis du kjenner personen