Tråd: Abstinenser.
View Single Post
Til råd om hodepine så kan en tabelett ibux og en tabelett paracet hjelpe, husk å drikk noe kaldt vann, få i deg noe for og ha blodsukkere oppe og legg deg, det jeg pleier og gjøre med migrene anfallene mine.