View Single Post
Sitat av caperno Vis innlegg
Tror uansett man har rett på fri rettshjelp om saken går til retten, selv om det kun gjelder "småfjas".
Vis hele sitatet...
Da tror du feil. Det et bare "på papiret" at du har "fri" rettshjelp.
Du må med andre ord være fattig. Nav fattig.

For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246x000 kronerxeller nettoformue over 100x000 kroner.
Vis hele sitatet...
Fri rettshjelp blir ikke gitt automatisk. Du må søke tilxfylkesmannenxi fylket ditt for å få slik støtte. Regelverket er komplisert, og noen ganger kan det være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad.

Ordningen med fri rettshjelp gjelder bare i saker somxregnes somxspesielt viktige for folks velferd
Vis hele sitatet...
https://www.advokatenhjelperdeg.no/j...ri-rettshjelp/

Men jeg ser det slik da. En søknad om fri rettshjelp er med på å hale ut tida