View Single Post
Det har blitt stoppet. Politiet kontaktet. De har grunn til ransakelse.

Det som har skjedd.