View Single Post
Har du vurdert å sende denne tråden til damen ?
Jeg vet ikke hvordan dere har holdt den muntlige tråden dere imellom, men kanskje det er lettere for henne dersom hun får lese hva du tenker?