View Single Post
Meningsløst medlem
Quakecry's Avatar
Orka ikke lese de samtalene der, men jeg tror du skal bare slå opp og komme deg vekk fra henne.