View Single Post
Halvstudert røver
Myoxocephalus's Avatar
DonorCrew
lidran: Jeg er helt enig i konklusjonen din og de generelle betraktningene dine, men du spesifiserer en del konkrete påstander om lovverket som etter min oppfattelse er uriktige.

Sitat av lidran Vis innlegg
Du må dokumentere at du har bruk for våpenet og godkjent bruk er jakt, konkurranseskyting og trening til disse to.
Vis hele sitatet...
Her mener du kanskje at våpenet må være ment som enten et jaktvåpen eller et konkurransevåpen? I så fall vil jeg svare at det er ikke fullt så enkelt.

Sitat av lidran Vis innlegg
Du kan ha maksimalt 8 våpen, men det vil kunne gjøres en behovsvurdering for hvert kjøp.
Vis hele sitatet...
Dette er helt galt. Det er mange ulike regler og muligheter, og de er definert i våpenforskriften. Hvor mange våpen du kan eie og hvilke krav som stilles til dokumentasjon av bruk alt det pisset der avhenger av hvilken paragraf du søker etter. For jaktvåpen har man en "garderobe" på inntil 6 våpen. Egentlig var det vedtatt 8, men i siste stund ble det øksa ned til 6 for å tilfredsstille enkelte skuddredde stortingsrepresentanter. Viktig å bemerke med jaktvåpen er at du ikke trenger å rettferdiggjøre konkret behov. Du skal bruke det som jaktvåpen, og så lenge våpenet er godkjent for en eller annen form for jakt så er det egentlig nok. Om du vil fylle opp skapet med seks dobbeltløpa hagler blir da ditt eget anliggende, men da må du regne med å måtte selge en av de hvis du siden vil ha ei rifle til elgjakt.


For konkurransevåpen kan du ha ett våpen i hver gren du deltar i, eller to hvis du er veldig aktiv. På den måten er det mulig å skaffe seg en ganske imponerende samling hvis du er aktiv: Ved å velge kaliber og løpslengde litt med omhu, samt få en børsemaker til å justere avtrekk og slikt kan du tilse at våpenet kun kan brukes i eksakt én gren. Deltar du aktivt i alle sammen har du plutselig god grunn til å eie et tosifret antall våpen.


Det finnes også øvrige klausuler som er mindre relvante for problemstillingen til TS, så som museumsparagrafen, arv, private våpen til politi og millitære og denslags.


Forøvrig vil jeg legge til at dette byråkratiet er fullstendig hinsides, og at det eneste som gir mening å regulere er hvem som kan få lov til å eie våpen og hva slags våpen som er lovlig å ha. Men det er en annen diskusjon.