View Single Post
Sitat av lidran Vis innlegg
Profitt ved kjøp og salg av våpen er vel ikke ulovlig i og for seg, men hvordan du skal klare å gjøre det "hyppig" innenfor loven det ser jeg ikke. Ikke ser jeg hvordan det er praktisk særlig mulig heller.

For å erverve våpen må du søke om våpentillatelse. I søknaden spesifiserer du hvilket våpen og til hvilken bruk. Det er ikke en generell søknad, det gjelder ett enkelt kjøp. Et serienummer. Du må dokumentere at du har bruk for våpenet og godkjent bruk er jakt, konkurranseskyting og trening til disse to. Det må være samsvar mellom våpentype du søker om og tenkt bruk. Du kan ha maksimalt 8 våpen, men det vil kunne gjøres en behovsvurdering for hvert kjøp. Du kan med andre ord ikke søke om våpentillatelse på bakgrunn av at du skal selge det videre.

Legg til at det de fleste steder er både uker og måneder behandlingstid for søknaden, og at kjøpstillatelsen bare er gyldig i 6 måneder, så blir det umulig å gjøre business av dette. Du må dessuten, som minimum, lyge på deg et behov du ikke har. En liten hvit løgn for en aktiv jeger som ser en enkelt mulighet for profitt, men hyppig eller for en som ikke har et reelt behov? Nei, det ser jeg ikke er mulig.
Vis hele sitatet...

Hvordan er det å starte en bedrift for å drive kjøp og salg av våpen (for profitt)? Finnes vel noen i Norge som gjør det?