Tråd: LED-tråden.
View Single Post
Nawesome
Provo's Avatar
DonorCrew
Det er en veldig god tilnærming å si at LEDs, og dioder generelt, ikke har noen indre motstand. Det vil si at så fort du kobler på en spenningskilde og påfører en spenning over diodespenningen (ofte oppgit som Vf), så vil den trekke så mye strøm som kilden klarer å levere, og med mindre det er et nesten oppbrukt batteri eller noe annet med høy indre motstand, så vil LEDen gå i stykker svært raskt. Derfor må du bruke en motstand for å begrense strømmen. Det holder ikke om du bruker en egen spenningskilde på LEDen om du ikke har en seriemotstand i tillegg.