Tråd: LED-tråden.
View Single Post
Skal leden blinke i takt med musikken, eller lyse konstant? I sistnevnte tilfelle trenger du en likeretter ja, men om den skal blinke i takt med musikken så passer det jo veldig bra at den sperrer negative spenninger!