View Single Post
RedPanda standing by
robhol's Avatar
Sitat av *pi Vis innlegg
Det kan faktisk også virke mot sin hensikt å prøve å overbevise noen om å tenke mer positivt når de har det vondt. Det man egentlig gjør da, er å invalidere følelsene til den personen. En deprimert person vet godt at solen skinner, de bor i verdens rikeste land og at de egentlig har mye å være takknemlig for. Det føles enda mer håpløst når man blir minnet på hvor "feil" det er at de føler det de føler. Å være der for noen betyr å akseptere og anerkjenne dem der de er akkurat nå, med de følelsene og tankene de har.
Vis hele sitatet...
Nettopp. Og for å relatere dette til (og underbygge) et av de andre poengene mine: det er også mye av dette jeg mener med å ikke "mase" for mye. For: person X er deprimert, person Y vil gjerne hjelpe med å holde X i aktivitet. Person X ønsker også å delta, men kan føle seg ute av stand til det - veldig ofte. Da er det veldig lett at Y feiltolker dette ved å misforstå grunnen til avslagene, og enten gir opp eller i verste fall tar det personlig. I noen tilfeller kan det være en god idé at X utfordres på dette, men det må gjøres med forsiktighet og forståelse. Hvis Y pusher for hardt, er det enda en måte X' følelser kan invalideres på. Kommunikasjon er viktig.