View Single Post
Sitat av Deezire Vis innlegg
Men i ditt scenario så tar du et valg ved å ikke gjøre noe med det. For det er et valg, vi har mulighetene til å gjøre noe med det. Du har bare bestemt deg for at ikke akkurat dette tilfellet så skal vi bare lå "naturen gå sin gang". Og i samme vending så sier du at det ikke er opp til deg. Det er vel det vi kaller en klassisk selvmotsigelse.

Premissene for den sterkestes rett har endret seg betydelig for menneskeheten, og spesielt naturen, siden mennesket påvirker naturen i langt større grad enn tidligere. Men det er ingenting unaturlig med det hele. Det er bare premissene som har endret seg.
Vis hele sitatet...
Det er jo ikke opp til meg, jeg kan ikke bestemme. Men det jeg syns er faktisk at vi skal la naturen gå sin gang. Om jeg er første mann som forsvinner, så får det heller bare være. Forsvinner mine nærmeste så er jo det tragisk, men sånn er det da.

Jeg har gjort det lille jeg kan, sterilisering. Vil ikke bidra til en enda mer overbefolka verden og vil heller ikke ha en unge inn i verden sånn den har blitt