View Single Post
Minsteytelsen til mottakere av AAP reduseres med 1/3 i fra 1 Februar 2020, i tillegg vil man ikke lenger kunne motta ung ufør tillegget så fremt man er på AAP. Disse endringene trer i kraft nå snart, men vil ikke påvirke de som allerede mottar AAP.

Det vil kun bli en reduksjon i AAP ytelse for nye mottakere av AAP- altså de som får innvilget AAP etter 1 Feb 2020 vil motta mindre enn de som har fått dette invilget før de nye endringene.