View Single Post
Og bygge kasse er ingen heksekunst. Og ved å bygge kassen selv, så for du tilpasset den, slik at den passer perfekt inn i bilen din.

Selv om jeg pleier å anbefale å bygge kasser så dyp som mulig, i subwooferens slagretning. Så fungerer det bra med mindre dype kasser.
Mål opp hvor bred og høy kassen kan være i bilen, for så å gå på tabellen til subwooferen og regn ut hvor dyp den må være for å oppfylle oppgitt volum. Jeg ville ha gått for lukket kasse hvis du vil ha «kvalitetsbass», eller bassrefleksrør hvis du vil ha «kvantitetsbass».

Og husk å stiv av kassen så mye som mulig. Legg plater loddrett og vannrett inn i kassen som et kors, målet er å hindre kassen i å utvide seg når bassen slår inn. Det beste er å bruke MDF plater til dette, men sponplater fungerer nesten like bra, bruk 22mm til sideveggene, avstivning og skille mellom subwooferne. Mens front (der subwooferen står) og bak så bruker du 2 x 22mm.

De ferreste forstår hvor mye en kassen har å si på lyden, jeg vil påstå at det har alt å si. Du kan få et billig høyttaler element i en god kasse til å låte bedre enn ett første klasses høyttaler element i en dårlig kasse.