View Single Post
Har lignende problem. Jeg har forsøkt flere ganger å spille med samarbeid på ps4'en, men blir avkoplet før jeg får starte.