View Single Post
Chaotic neutral
voktern's Avatar
Donor
Sitat av Dough Vis innlegg
Er da forstatt veldig sannsynlig en oppsigelse med oppsigelsestid å forholde seg til.
De færreste selger og kjøper med leietager.

"Hva som anses som saklig grunn vil avgjøres skjønnsmessig, men normalt vil salg av bolig utgjøre saklig grunn for oppsigelse."

Den slipper man uansett ikke unna.
Vis hele sitatet...

Kanskje du skulle lest litt videre i orginalkilden du ikke gadd å referere til:


Du må ha en gyldig grunn for å kunne si opp leieforholdet. Eksempler på gyldige grunner for utflytting kan være renovering i utleieboligen, at utleier skal bo der selv, eller at leietaker har misligholdt husleiekontrakten. Som hovedregel vil også salg av bolig være saklig grunn for oppsigelse. Det er imidlertid slik at en oppsigelse ikke bare vurderes ut fra om utleier har en saklig grunn for oppsigelse. Det skal også vurderes om den er rimelig. Selv om man har saklig grunn for oppsigelse kan derfor oppsigelsen bli satt til side som ugyldig dersom den vil virke urimelig for leietaker.
Som regel hvis man ønsker å si opp leietakerne i forbindelse med salg av bolig, er det viktig å ha god kommunikasjon med leietakerne boende i boligen. I praksis kan mye løse seg ved hjelp av god kommunikasjon. På den annen side har leietaker et sterkt oppsigelsesvern og kan protestere på oppsigelsen dersom hen har en tidsubestemt kontrakt. Hvis leietaker protesterer, kan det være tidkrevende å få ut leietaker. Dette vil kunne ende opp i Husleietvistutvalget og også videre opp i domstolen.
Vis hele sitatet...

https://www.husleie.no/ressurser/art...av-utleiebolig