View Single Post
Det her er skikkelig catch 22.

At et ungdomsparti bruker legalisering som politisk argument blant 16-18 år gamle elever er ikke korrekt. De har uansett ikke lov til å kjøpe alkohol/brennevin.

Samtidig vil en eventuell legalisering ta tid, så elevene vil være gamle nok når det skjer.

Det er ingen andre partier som i det hele tatt tør å røre debatten. Om enkelte politikere gjør det er det ensbetydende med politisk selvmord, jmf. Erik Skutle.

Det er en debatt som bør taes, men ingen som tør!

Politiet, spesielt norsk narkotikapolitiforening, blander seg inn i politikken og leverer avisinnlegg med rimelig håpløse argumenter. Totalt uten referanser og henvisning til forsking.

https://www.dagbladet.no/kultur/unge...ering/71475915

Debatten blant de voksne blir blokkert med urettferdige virkemidler.

Når det gjelder læreren som begynte å rive ned plakater og å påberope seg at reklame for mindreårige er ulovlig, bør det anmeldes:

§ 117. Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare.

Så skal vi se om politiet faktisk følger opp norges lover eller er mer opptatt med sin egen politikk.

https://www.bt.no/btmeninger/leder/i...laaser-i-loven

For den som mener at vi ikke skal innføre et "nytt" rusmiddel vil jeg sitere Ingvar Ambjørnsen.

"Selve ideen om det rusfrie samfunn er så hinsides, så langt inn i eventyret, at det er vanskelig å forestille seg at den har sitt opphav i en edru hjerne. Et slikt samfunn har aldri eksistert. Likevel er det nettopp den rusfrie tilværelsen for alle som har vært selve kongstanken i norsk narkotikapolitikk i 30 år."
Sist endret av supercali; 30. august 2019 kl. 17:23. Grunn: Rettskrivning