View Single Post
Det er viktigere å lære litt om livet enn å pugge diktanalyse og brøk i 10 år. Man kunne byttet ut 10% av det, det kunne gjort store forandringer for mange, tenker jeg.
Vis hele sitatet...
Norske elever trenger den matematikken de har og mer. De ligger langt under gjennomsnittet når det kommer til matematikk. Diktanalyse på den andre siden...