View Single Post
Sitat av Amine123 Vis innlegg
Har lagt ut hele saken. Men spesifikt til kontrakten ift om det er adgang for å inngå tidsbestemt leiekontrakt eller ikke, så er det ikke oppgitt noen grunn til dette fra utleier sin side. Har møte med jussformidlingen 05.12, der finner jeg ut hva jeg kan ta med videre til forliksrådet og dit skal jeg 06.12, kun for å høre med dem om jeg har en sak.
Vis hele sitatet...
Fornuftig.

Sett opp all kommunikasjon med alle parter kronologisk i tillegg, slik at det er lett for jusshjelpa å settje seg inn i saka.

Mykje her kan vere avgjort av korleis utleigar oppførte seg, t.d. om han godtok oppseiing. Difor er dokumentasjon av det svært viktig for deg.