View Single Post
Dead Man Walking
Thysanoptera's Avatar
Jeg husker at det for ikke lenge siden kom en uttalese fra straffelovskommisjonen, der de sa at de kom til å legge frem et forslag om å avkriminalisere narkotika i mars. Nå er vi jo i slutten av mars, og jeg lurer på om noen vet hva som skjer? Er forslaget behandlet eller ikke? I såfall, hva ble resultatet?