View Single Post
sindre@puse.cat:~$
Synderen's Avatar
Det finnes gode måter å koble opp Discord og IRC. En løsning kan da være å koble feks #general på Freak Discord mot ##freak IRC kanalen, med feks discord-irc. Det er veldig sømløst på Discord siden, men ser ikke like bra ut i IRC kanalen.