View Single Post
I små doser en stimulant man kan fungere på i mye bedre grad en amfetamin. Det kan minne om amfetamin, men virkningen er langt mindre euforisk er kortere. Viss dette er som vanlig speed så kjøper du dårlig speed. Evnen til å gå lenge våken er mye mindre enn hos amfetamin. Det slår ut som meth urinprøver, testet selv med sticks. Strukturelt så er det så og si identisk med meth, blir som den veike fetteren.
Det kan intaes på all slags måter, også røykes. Men jeg mistanker på at det dannes SO2 da tiofenringen som fenylringen inneholder svovel.