View Single Post
Sitat av vindaloo Vis innlegg
"kjære vene" ?
Ingen grunn til å være kjip.
Vis hele sitatet...
Beklager, var ikke ment kjipt men skjønner at det hørtes nedlatende ut. Ble bare litt overrasket, da det å planlegge undervisning er en temmelig vesentlig del av en lærers jobb.

Her stiller du spørsmål ved i hvor stor grad de bruker friheten sin til å lage eget opplegg

Hvilket opplegg følger de i så fall hvis de ikke bruker den friheten?

Det fins da en mengde "ferdig" opplegg og forslag.
Vis hele sitatet...
Det finnes mange ferdige opplegg, og lærere deler med hverandre. Men det er ikke en one size fits all akkurat, så det krever tilpasning. Som sagt er det heller ikke bare metodefrihet i skolen, men også stor grad av stoffrihet (pensum er ikke en ting), så læreren må velge ut hvilke tema som skal undervises i. Det skal selvsagt henge sammen, så kan man ikke plukke vilkårlige ferdiglagde opplegg å fylle timene med.

Når jeg stilte spørsmål ved hvorvidt lærere bruker friheten, så mente jeg hvorvidt lærere viker fra de temaene det tradisjonelt har blitt undervist i, eller om de kommer til å kjøre noenlunde samme stoffutvalg som før. De får neppe kjøpt inn nye bøker til alle fag, og de eksisterer vel ikke alltid heller ennå. Men selv om de følger tilnærmet samme årsplaner og ikke utnytter friheten til diverse krumspring fullt ut, så må de selvsagt fortsatt planlegge undervisningen sin.